Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Kańczuga
Nadleśnictwo Kańczuga
16 640 25 60
16 640 25 81

ul. Węgierska 32

37-220 Kańczuga

Nadleśniczy
Tomasz Smędra
16 640 25 60, wew. 121, tel. kom. 570727464
Zastępca nadleśniczego
Robert Papież
16 640 25 60, wew. 311, tel. kom. 533 910 929
Inżynier nadzoru
Henryk Gniewek
16 640 25 60, wew. 219, tel. kom. 693 910 362
Główny księgowy
Barbara Kucaba
16 640 25 60, wew. 611, tel. kom. 665 360 074

Dział Gospodarki Leśnej

Dariusz Żurek
St. Specjalista SL ds. hodowli lasu, ochrony przyrody, edukacji leśnej
Tel.: 16 640 25 60, wew. 332, tel. kom. 533 910 928
Piotr Kowal
St. Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, BHP, administrator SILP
Tel.: 16 640 25 60, wew. 331, tel. kom. 533 910 926
Dawid Kurpiel
St. Specjalista SL ds. użytkowania lasu i gospodarki drewnem
Tel.: 16 640 25 60, wew. 333, tel. kom. 533 910 925
Tomasz Serdeczny
Specjalista ds. urządzania lasu, stanu posiadania i łowiectwa
Tel.: 16 640 25 60, wew. 334, tel. kom. 577910221
Bogusław Żaczek
St. Specjalista SL ds.lasów niepaństwowych
Tel.: 16 640 25 60, wew. 691, tel. kom. 533 910 921

Dział Finansowo-Księgowy

Starsza Księgowa
Anna Blok
Tel.: 16 640 25 60, wew. 612, tel. kom. 533 910 914
Starsza Księgowa
Jolanta Sołtysiak
Tel.: 16 640 25 60, wew. 614, tel. kom. 537 910 934
Starsza Księgowa
Zofia Leniar
Tel.: 16 640 25 60, wew. 614, tel. kom. 537 910 931
Tel.: 16 640 25 60, wew. 613, tel. kom. 537 910 938

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Elżbieta Żurek
Sekretarz
Tel.: 16 640 25 60, wew. 671, tel. kom. 533 910 917
Ewelina Dudzińska
Referent ds. adm.
Tel.: 16 640 25 60, wew. 672, 533910916
Grzegorz Tompalski
St. Referent ds. adm.
Tel.: 16 640 25 60, wew. 672, tel. kom. 537 910 937
Aneta Cieślińska
Referent ds. adm.
Tel.: 16 640 25 60, wew. 100, tel. kom. 537 910 932
Bogusław Czapka
Robotnik obsługi
Tel.: 16 640 25 60, tel. kom. 533910912

Posterunek Straży Leśnej

Wojciech Jamróz
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 16 640 25 60, wew. 221, tel. kom. 665 360 067
Stanisław Kulpa
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 693910361

Starszy referent ds. pracowniczych

Joanna Kowal
Starszy referent ds. pracowniczych
Tel.: 16 640 25 60, wew. 131, tel. kom. 537 910 935

Inspektor Ochrony Danych

Arkadiusz Kępski
Inspektor Ochrony Danych